Zasedání AVCC AČR
Dne 31.ledna proběhne řádné zasedání AVCC AČR.

Náš C&SC Club se zúčastní řádného zasedání a získáme tak potřebné informace k Testování hisorických vozidel. Věřím, že změny po sloučení obou institucí povedou ke zlepšení, zjednodušení a zprůhlednění celého procesu. O všech novinkách Vás budeme informovat na našich stránkách.